Trzeci Maja

zapewne, przejdzie, boć wszystko przechodzi; ale ja mam prawo i chcę i powinienem wiedzieć, co ci tam cięży na tem biednem sercu?
KSIĘŻNA.
Nic — nic.
WOJEWODA.
Muszę być natrętnym, mów.
KSIĘŻNA
_(błagająco). _
Mój kochany ojcze!
WOJEWODA.
Chcę wiedzieć, tak, koniecznie, moja Maryo; złem czy dobrem powinnaś się ze mną podzielić, ja się tego domagam, proszę, błagam — rozkazuję.
KSIĘŻNA.
Mój ojcze, kłamaćbym nie potrafiła, a martwić cię nie
chcę...
WOJEWODA.
Przecież niczem bardziej zmartwić mnie nie możesz jak tym uporem.
Domyślam się najstraszniejszych rzeczy, które nawet rzeczywistość samą przechodzić mogą.
księżna
_(wzdychając). _
Nie ma nic straszniejszego nad nią.
WOJEWODA
_(zdumiony).
_
Więc cóż to jest? na Boga! co to jest? mów!
KSIĘŻNA.
A! mój Boże, słowo się tak wymknęło — nie ma nic, nie ma nic.
wojewoda
_(natarczywie).
_
Dosyć już tego, na cienie matki twej, nakazuję ci, mów, mów mi całą prawdę, nie jestem dzieckiem.
KSIĘŻNA
_(po chwili, oczy zakrywając chustką).
_
Stanie się wola twoja, mój ojcze, zakrwawię serce twoje, gdy ci moje otworzę. Jestem nieszczęśliwą, jestem najnieszczęśliwszą na świecie.
WOJEWODA.
Ty?
ale cóż, kto powodem?
_(Długie milczenie)_
Powtarzam, z czyjegoż powodu to nieszczęście?
KSIĘŻNA
(z _wysileniem)._
Ojcze!
ty, którego kocham nad życie, ty mnie czynisz nieszczęśliwą.
WOJEWODA
(_poruszony)._
Cóż to jest? ja? Maryo! na Boga! co ci się stało? jak możesz to mówić?
KSIĘŻNA.
Tak, ty, mój ojcze! A! dawno, dawno już skarga i prośba razem ciężyły mi na sercu... dawno chciałam ci upaść do nóg i błagać. Ojcze! uciekajmy ztąd!
nie siedźmy tu, oddalmy się ztąd, zakopmy w ubogiej wiosce; będę ci sługą, niewolnicą, opiekunką... kopać będę ziemię, żaden trud mnie nie ustraszy.
Otoczę cię staraniem, wygodami... rozerwę...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>