Trzeci Maja


Są ludzie którzy się ciebie i twoich przyjaciół a współtowarzyszów obawiają, którzy by was rozproszyć chcieli, przeszkodzić temu — ja niewiem — co wy dokonać chcecie.
Nie dziwię się. że do ciebie przywiązują wagę, w ich oczach ty wodzem jesteś.
KIERDEJ.
O! najmniejszym z żołnierzy tylko.
KSIĘŻNA.
Chcieliby się pozbyć ciebie...
usunąć cię.
KIERDEJ.
Ciekawym w jaki sposób?
KSIĘŻNA.
Dla nich wszystkie dobre? Nasadzić mogą kogoś co szukać będzie powodu do sporu, zaczepki... nastawią zbirów.
Zaklinam cię, bądź ostrożnym.
KIERDEJ.
Dziękuję za przestrogę, ale mnie się to widzi niepodobieństwem, a zbytniej doprawdy troskliwości waszej przypisuję to, że coś podobnego przypuszczacie. Niewierze!
musiałbym być zbyt dumnym.
KSIĘŻNA.
Przysięgam ci że mówię prawdę... Strzeż się...
KIERDEJ.
_(zdumiony)._
Wszystkiemu z ich strony wierzę...
ale cóż ja tu i moja gromadka znaczy!
_(zamyśla się)._
KSIĘŻNA
(żywo).
Staraj się unikać spotkań, znajomości, rozmów, samotnej przechadzki, zaklinam...
KIERDEJ.
Ja się ich nie lękam.
KSIĘŻNA.
Bo ich nie znasz.
KIERDEJ.
_(smutnie)._
Przyszliśmy więc do tego, że między nami mogą znaleść najemnika, który się targnie na brata...
KSIĘŻNA.
Strzeż się! zaklinam.
_(Za sceną, słychać gwar nadchodzących)._
_ _
KIERDEJ.
Kogo się mam strzedz?
KSIĘŻNA.
_(wachając się).
_
Między innemi i tego kapitana Zaponi, którego znasz pono.
KIERDEJ.
Bardzo mało.
KSIĘŻNA.
Jakaś gromada ludzi nadciąga, chodźmy ztąd... Daj mi rękę, nie puszczę cię...
Musisz mnie odprowadzić... Co to za ludzie?
KIERDEJ.
A! to nasi poczciwi mieszczanie z którymi właśnie, mam polecenie rozmówić się... powrócę tu...
KSIĘŻNA.
Tu? koniecznie!
O mój Boże? odprowadź mnie przynajmniej, to się może przeciągnie...
_(wychodzą)._
Scena VI.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>