Trzeci Maja


KIERDEJ.
(_cicho, patrząc na nią). _
A! pani, z ust waszych wiadomość o tryumfie stokroć słodszą mi jest jeszcze... powtórz ją pani... niech słucham.
KSIĘŻNA.
Ja i wszystkie nieodrodne Polski dzieci cieszymy się i radujemy społem, serca wszystkich biją zgodnie.
Niema między nami nikogo, któryby nie wołał z radością: Niech żyje konstytucya!
KIERDEJ.
A! życie mi powraca!
KSIĘŻNA.
Wracaj do domu, panie Stanisławie — wszystko skończone... możecie odpocząć bez trwogi...
KIERDEJ.
(_wsłuchując się).
_
Tylko chwilę, dozwólcie mi się nasłuchać tych harmonijnych, słodkich, serdecznych ludu głosów... Dawno, ach dawno żadna nam pieśń tryumfu nie brzmiała...
te głosy wielkim hymnem chwały Bożej płyną w niebiosa... Cnota zwyciężyła.
_(Tłumy z okrzykami, cechowi z chorągwiami, mieszczanie, szlachta, wyrzucając czapki wchodzą na scenę, która się napełnia ludem.)_
_ _
KIERDEJ.
(_podtrzymywany przez Księżnę i przyjaciół wychodzi. Słychać coraz głośniejsze strzały, dzwony i głosy._
Niech żyje konstytucya!
Król z narodem! Naród z królem.
_(Tłum wchodzi zwolna w głąb sceny, a na przodzie ukazuje _się _na kiju sparty Żebrak)._
_ _
ŻEBRAK.
Bogu niech będzie chwała na wieki!
_(uchyla głową).
_Polska odrodzona ocaleje...
Zapiszcie ten dzień wielki w rocznikach narodów —
dzień pamiętny trzeciego Maja!
obalić może zdrada i przemoc dzieło jego, lecz pamięć starczyć będzie przez wieki na żywienie nas wiarą i nadzieją
_(podnosi rękę)._
Vivat trzeci Maj!!
_(Tłum zdala powtarza okrzyk)._
_ _
_Zasłona spada._
_ _
KONIEC.
SZKICE SPOŁECZNE I LITERACKIE
wychodzą co Sobotę w formacie 1,5 arkusza druku, oprócz powieściowego dodatku.
Szkice są zasilane pracami najznakomitszych autorów.
Prenumerata półroczna z przesyłką wynosi 4 złr. 50 c.
Biblioteka "Szkiców":
1. Wiara i Wiedza przez Dra Żulińskiego 60 c.
2. Żyd, przez Asnyka (E-ly) 75 c.
3.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>