Trzeci Maja


Tak jest!! przypominam sobie, wybrano cię z Kaliskiego, byłeś chory, spóźniłeś się... ale, jakże to szczęśliwie, że się spotykamy. Dawno tu jesteś?
KIERDEJ.
Od kilku godzin dopiero.
WOJEWODA.
I wprost na redutę! Cha! cha! To mi się podoba! Chwacka ta nasza polska natura!
Zamiast spoczynku, szuka gdzie wre i kipi, aby się w ukropie orzeźwić!
_(ściska go)._
Więc — na sejm! na sejm...
bardzo rad jestem, encore une fois, że się spotykamy,
_(bierze go pod rękę).
_
Powiedzże mi, jakie jest usposobienie w kraju dla tego osobliwego sejmu, dla tych wszystkich nowych praw, które tu u nas jak grzyby się rodzą... a podobno na muchomory zakrawają.
— Co szlachta mówi na te swobody nadane mieszczanom, na to poniewieranie wiekowych naszych tradycyj, elekcyj, _liberum veto, _na widoczną dążność zamiany rzeczypospolitej na
monarchię absolutną. Źrenicę wolności wykałają! Cóż wy na to Ciekawa rzecz!
KIERDEJ.
Nasłuchałem się o tem wiele.
Przejeżdżałem część kraju znaczną, mówiłem z ludźmi różnymi...
wszyscy niemal są zgodni i uznają, że gdzie idzie o uratowanie egzystencyi, trzeba część swobód poświęcić.
WOJEWODA.
Doprawdy? doprawdy?
I elekcyę, i złotą wolność, i nasze prerogatywy szlacheckie? Cha! cha! wszystko!
i nam starej szlachcie, cośmy krajem rządzili i władali, zejść na posłusznych niewolników absolutnego monarchy?? Tak sądzicie? To zabawne!
KIERDEJ.
Mnie się zdaje, panie wojewodo, że godzina, w której żyjemy, nie daje nam wyboru. Kraj jest zagrożony, część jego już oderwana... bronić się trzeba.
Srogi cios ten powinien nam był wskazać, że obrona dziś najświętszym obowiązkiem. _Salus reipublicae lex suprema!
_Myśmy dziś prawie nie narodem, ale wojskiem, któremu idzie o pomnożenie liczby żołnierza i o wodza, choćby dyktatora!
WOJEWODA.
Ślicznie mówisz, tylko — czy się te ofiary na co przydadzą?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>